KRRiT

Informacje o dostawcy audiowizualnej usługi medialnej na żądanie

 1. Dostawcą usługi medialnej na żądanie w postaci platformy VOD pod nazwą „Świadome Fryzjerstwo TV” oraz kanału na platformie udostępniania wideo YouTube o nazwie „Piotr Adaszkiewicz – świadome fryzjerstwo” jest Piotr Adaszkiewicz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia Fryzjerska cutcut Piotr Adaszkiewicz” (dalej także jako: „Dostawca”).

  Dane kontaktowe Dostawcy
  Piotr Adaszkiewicz
  Pracownia Fryzjerska cutcut Piotr Adaszkiewicz
  ul. Janusza Meissnera 2C
  60-408 Poznań
  NIP: 6981845472
  e-mail: kontakt@cutcutpracownia.pl
  tel.: 797157377
  witryna internetowa: www.piotradaszkiewicz.pl
 2. Dostawca nie dostarcza innych – niż wskazane w pkt. 1 powyżej – usług medialnych, ani platform udostępniania wideo oraz dzienników lub czasopism.
 3. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

  Dane kontaktowe
  Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
  01-015 Warszawa
  tel. (22) 597-30-00
  www.krrit.gov.pl

  Dostawca usługi medialnej podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawca nie podlega wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, ani nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku – O ochronie konkurencji i konsumentów.